Změny tarifu a storno podmínky

Změny rezervací a storno podmínky pro individuální cesty na skandinávských trasách (neplatí pro skupiny a autobusy).

Cena tarifů se zobrazí v dialogovém rezervačním formuláři po vyplnění všech dat. Ceny se liší dle sezony, dne přejezdu a  typu tarifu.

Tarif ECONOMY

Tarif
Economy EXTRA

Tarif FLEX

 

Rezervace je možná nejpozději 14 dní před odjezdem

Rezervace je možná do dvou hodin před odjezdem, pokud je k dispozici volná kapacita. Jízdenku lze zakoupit v přístavu před odjezdem

Rezervace je možná do dvou hodin před odjezdem, pokud je k dispozici volná kapacita. Jízdenku lze zakoupit v přístavu před odjezdem

 

Přejezd je možný pouze a výhradně v rezervovaném čase odjezdu, jinak propadá.

Přejezd je předpokládán v rezervovaném čase. Jízdenka je platná na jakýkoliv přejezd v daný kalendářní den, pokud je k dispozici volná kapacita. V případě cenového rozdílu je třeba tento rozdíl doplatit.

Přeprava je možná kdykoliv ode dne vystavení rezervace až po dobu 3 měsíců po rezervovaném termínu přejezdu. 
Klientovi je garantováno místo na palubě při nejbližším odjezdu po přihlášení v přístavu. 
Navíc má klient nárok na přednostní nalodění ve VIP pruhu a na 1 minerální vodu, kávu nebo čaj na palubě zdarma.

 

Stanovený čas pro check-in musí být dodržen, jinak nebude vozidlo přijato k přepravě.

 

Změna rezervace není možná

Změna rezervace je možná do 2 hodin před rezervovaným odjezdem. Cenový rozdíl na dražší odjezd nebo jiný tarif je třeba doplatit. Scandlines Service center si účtuje 30 EUR poplatek za změnu každého trajektového lístku.

Změna rezervace je možná nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem odplutí nebo přímo v přístavu v rezervovaný den.
Cenový rozdíl při změně rezervace na dražší odjezd musí být doplacen.

 

Storno podmínky: Nelze stornovat.
Pokud je zakoupena spolu s rezervací služba REFUND SERVICE – garance vrácení peněz, je možné storno a vrácení peněz.

Storno podmínky:
Nelze stornovat.
Pokud je zakoupena spolu s rezervací  služba REFUND SERVICE – garance vrácení peněz, je možné storno a vrácení peněz.

Storno podmínky: pokud se cesta neuskutečnila, lze ji stornovat do 3 měsíců po plánovaném odjezdu. V případě pozdějšího zrušení nebude částka navrácena.
Rezervační, mani-pulační nebo pop-latek za službu garance vrácení peněz nebude při stornu vrácen.

 

Při změně trajektu je účtován manipulační poplatek ve výši 30 EUR. V případě storna platí uvedené storno podmínky a je účtován poplatek 17 EUR  - pokud je zakoupena služba Refund Service (tarif Economy a Economy EXTRA). V případě vracení částky dle platných storno podmínek bude platba vrácena na bankovní účet. Není možné žádat vrácení formou hotovosti, šeků nebo si částky vyzvedávat v Service centru či na pobočce.  Prosím kontaktujte naše servisní centrum písemně. V případě, že bude storno odesláno poštou, je závazné datum na obálce. Online rezervace prostřednictvím rezervačního formáláře jsou bez poplatku. Za rezervace na pobočce je účtován manipulační poplatek ve výši 180 Kč.

 
 
 
 

Pro motocykly, kola a pěší je k dispozici pouze tarif Economy EXTRA, včetně odpovídajících storno podmínek.

 

 

Refund service – Garance vrácení peněz 

Tarif ECONOMY

Služba vrácení peněz je vhodná pro zrušení vaší rezervace spolu s plnou náhradou ceny jízdenky. Službu je možné přikoupit jen spolu při rezervaci. Služba garance vrácení peněz není nabízena pro rezervace pro jízdní kola a pěší, stejně jako pro trasu Helsingoer – Helsingborg. Možnost rezervace refund service za 17 EUR.
Manipulační poplatek za službu garance vrácení peněz nebude při stornu vrácen.

Tarif
Economy EXTRA
Služba vrácení peněz je vhodná pro zrušení vaší rezervace spolu s plnou náhradou ceny jízdenky. Službu je možné přikoupit jen spolu při rezervaci. Služba garance vrácení peněz není nabízena pro rezervace pro jízdní kola a pěší, stejně jako pro trasu Helsingoer – Helsingborg. Možnost rezervace refund service za 17 EUR. Manipulační poplatek za službu garance vrácení peněz nebude při stornu vrácen.

Tarif FLEX
Garance vrácení peněz je zahrnuta v ceně.